dnes je 21.6.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zmeny v stravnom od 1.10.2023

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:16

Kapitoly videa

Poskytovanie stravného pri tuzemskej pracovnej ceste v nadväznosti na prijaté opatrenie MPSVR SR č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného, ktorým sa s účinnosťou od 1. júna 2023 zvyšujú sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty. Na praktických príkladoch je vysvetlený postup pri poskytovaní stravného pri viacerých pracovných cestách vykonaných v rámci jedného kalendárneho dňa, pri dvojdňovej/viacdňovej pracovnej ceste, pri poskytovaní stravného pre osobitnú skupinu zamestnancov, pri krátení stravného v prípade bezplatne zabezpečeného stravovania, pri poskytnutých raňajkách v rámci ubytovacích služieb, pri výpočte nižších súm stravného pre osobitnú skupinu zamestnancov. Súčasne sú vysvetlené základné  podmienky poskytovania stravného (nárokové, nenárokové), dôvody nekrátenia stravného, najčastejšie chyby pri poskytovaní stravného, poskytovanie stravného na pracovnej ceste a na pracovisku, dopad zvýšenia sumy stravného pre časové pásmo 5 - 12  na stravovanie zamestnancov vo väzbe na zvýšenie minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, ako na maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie.

Ing. Ľuboslava Minková

Ing. Ľuboslava Minková

Lektorka Ing. Ľuboslava Minková je špecialistkou na cestovné náhrady. Pôsobí na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny a zúčastňuje sa na príprave a tvorbe všetkých predpisov upravujúcich náhrady pri pracovných cestách.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

  • Prístup k videoseminárom kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Podklady, s ktorými lektor pracuje, si môžete  stiahnuť do svojho počítača.
  • K videosemináru môžete položiť otázku, ktorú Vám zadarmo zodpovieme v priebehu 14 dní.
  • V priebehu celého roka rozširujeme našu videotéku.
  • Aktuálne znenie vybraných právnych predpisov. 
  • Prednášajú Vám odborníci, ktorí vysvetľujú problematiku s príkladmi.
  • On-line vzdelávaním šetríte čas, a ak Vám je niečo nejasné, môžete si pustiť videoseminár znova.