dnes je 5.12.2022

Input:

Zmeny v DPH v roku 2022 a 2023

28.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:37

Kapitoly videa

Vo videu je rozoberaná problematika zmien zákona o DPH, ktorých účinnosť nastala v roku 2022 napríklad v súvislosti s osvedčením o registrácii, rozšírením inštitútu ručenia za daň, ustanovením upravujúcim situáciu po úmrtí platiteľa. Rovnako je predstavená schválená zmena zákona o DPH v nadväznosti na inštitút nájomného bývania. Stručne sú taktiež prezentované zmeny v návrhu zákona o DPH, ktorého účinnosť má nastať od januára 2023.

 

Ing. Zuzana Sidorová

Ing. Zuzana Sidorová

Je absolventkou Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave, certifikovaný daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. V oblasti daňového poradenstva pôsobí viac ako 10 rokov. Špecializuje sa na slovenské aj medzinárodné daňové právo, transferové oceňovanie, daň z príjmov právnických osôb, DPH a v neposlednom rade aj daňové kontroly. V poslednom období sa venuje aj publikačnej činnosti, a taktiež interným školeniam v malých tímoch.