dnes je 20.4.2021

Input:

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v roku 2021

18.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:22

Kapitoly videa

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 01.01.2021 priniesol novú právnu úpravu v podobe malého konkurzu. Nová právna úprava nepochybne vytvorila právny rámec pre jednoduché, efektívne, hospodárne a rýchle likvidačné konanie. Prostredníctvom videoseminára vám budú prednesené základne podmienky a procesný postup malého konkurzu.

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M. MBA; Mgr. Zuzana Šteflová

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M. MBA; Mgr. Zuzana Šteflová

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M. MBA pracuje ako konkurzný správca.

Mgr. Zuzana Šteflová pracuje v advokátskej kancelári Hriadel & Heger so sídlom v Bratislave, ako advokátsky koncipient od roku 2020.