dnes je 22.5.2022

Input:

Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2021- náklady a výnosy

13.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:52

Kapitoly videa

Videoseminár  je zameraný na všeobecné informácie ohľadom účtovnej závierky pre podnikateľov za rok 2021 s dôrazom na nákladovú a výnosovú časť účtovnej závierky a jej správnemu zobrazeniu  v prílohe. Rozoberieme si kroky k zostaveniu účtovnej závierky a k správnej prezentácii nákladov a výnosov spoločnosti v ÚZ.

Ing. Roman Juráš, DipIFR

Ing. Roman Juráš, DipIFR

Pôsobil  vo viacerých audítorských spoločnostiach ako certifikovaný audítor. Počas svojej dlhoročnej praxe vykonával audit pre spoločnosti z rôznych odvetví hospodárstva. Pracoval aj ako interný audítor pre významnú spoločnosť energetického priemyslu.  Je zakladajúcim partnerom účtovno-poradenskej spoločnosti JurasConsult. V súčasnosti pôsobí ako odborník v oblasti  účtovných  služieb, spracovania daňových priznaní, ekonomického poradenstva a auditu.