dnes je 22.5.2022

Input:

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19

4.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:17:14

Kapitoly videa

Prehľad aktuálnych zmien právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

Vysvetlenie fungovania systému nakladania s komunálnymi odpadmi v dobe výnimočného stavu a spôsobu nakladania s ochrannými pomôckami (rúška, rukavice, ...) v kontexte šírenia korovavírusu.

Podrobnosti ohľadom zaradenia ochranných pomôcok (rúška, rukavice, ...) pri jednotlivých subjektoch podľa Katalógu odpadov a systém nakladania s nimi.

Obsah:

  1. Legislatívne zmeny
  2. Pravidlá pri zbere odpadov a fungovaní zberných dvorov
  3. Zaraďovanie ochranných prostriedkov (rúška) ako odpadu podľa Katalógu odpadov a následné nakladania s nim

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.