dnes je 4.7.2022

Input:

Superodpočet výdavkov na investície v roku 2022

23.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:12

Kapitoly videa

Video uvádza do problematiky odpočtu nákladov na výskum a vývoj (tzv. super-odpočet), ktorý je upravený v § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Problematika sa začína prehľadom rôznych typov úľav v oblasti dane z príjmov, a zasadením konkrétne tohto odpočtu do typu tzv. super-odpočtu od základu dane. Nasleduje úvod do charakteristiky výskumno-vývojových činností vo firme, ich identifikácie a rozlíšenia oproti ostatným príbuzným činnostiam zo širšieho okruhu inovačných činností. Ďalšou časťou je úvod do účtovania nákladov na výskum a vývoj a plynule na túto časť nasleduje výklad § 30c – mechanizmu odpočtu nákladov na výskum a vývoj.

Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.