dnes je 7.12.2021

Input:

Ručná manipulácia s bremenami v praxi

2.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:29

Kapitoly videa

Videoseminár  sa zameriava na výklad vyhlášky č. 281/2006 Z. z. , jej jednotlivé časti z pohľadu teórie a následne prevedenie do praxe, ako zamestnávateľ má čo najlepšie riešiť dané otázky. Uviedli sme si aj zopár príkladov z praxe, pre lepšie pochopenie a upozornenie na najčastejšie nedostatky.

Ing. Lukáš Židík

Ing. Lukáš Židík

Pracuje ako externý autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany naprieč spektrom rôznych odvetví. Vykonáva činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku a taktiež je členom tímu koordinátora projektovej dokumentácie na dostavbe Jadrovej elektrárne Mochovce.