dnes je 3.12.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Pripravované zmeny v Zákonníku práce v roku 2022

12.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:20

Kapitoly videa

Cieľom webinára je oboznámenie sa s najvýznamnejšími zmenami v kontexte pripravovaných zmien Zákonníka práce so zreteľom na novelu, ktorej predpokladaná účinnosť je stanovená na 1.10.2022. Cieľom návrhu novely je predovšetkým transpozícia Smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ a Smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Transpozíciou smerníc dôjde k viacerým podstatným zmenám Zákonníka práce. So zreteľom na skutočnosť, že ide o transpozíciu smerníc EÚ a neočakávajú sa zásadné zmeny je žiaduce sa s nimi oboznámiť nakoľko viaceré z nich budú vyžadovať úpravu obvyklých procesov a vzorovej pracovno - právnej dokumentácie.

OBSAH:

1. Úvod,
2. Transparentnosť a predvídateľnosť pracovných podmienok,
3. Zmeny v pracovnej zmluve a dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
4. Ďalšie plánované zmeny Zákonníka práce (Prechod na inú formu zamestnania, Skúšobná doba, Zmeny relevantné pri skončení PP...)
5. Zhrnutie

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila ako vyšší súdny úradník ma Okresnom súde Bratislava II a neskôr ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa venovala predovšetkým občianskoprávnej a pracovnoprávnej agende. Súčasne absolvovala LL.M. program, kde vo februári 2017 úspešne obhájila záverečnú prácu a bol jej udelený titul LL.M. Momentálne pôsobí ako interná doktorandka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | BOZP | Komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

  • Prístup k videoseminárom kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Podklady, s ktorými lektor pracuje, si môžete  stiahnuť do svojho počítača.
  • K videosemináru môžete položiť otázku, ktorú Vám zadarmo zodpovieme v priebehu 14 dní.
  • V priebehu celého roka rozširujeme našu videotéku.
  • Aktuálne znenie vybraných právnych predpisov. 
  • Prednášajú Vám odborníci, ktorí vysvetľujú problematiku s príkladmi.
  • On-line vzdelávaním šetríte čas, a ak Vám je niečo nejasné, môžete si pustiť videoseminár znova.