dnes je 2.4.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Pripravovaná novela zákona o katastri nehnuteľnosti od 1.1.2023

8.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:50

Kapitoly videa

Webinár je venovaný pripravovanej novele katastrálneho zákona s poukazom na to, ako je nastavená právna úprava teraz a aké je jej nové pripravované znenie. V rámci webinára je na praktických ukážkach demonštrovaná prax správnych orgánov na úseku katastra podľa aktuálne platného katastrálneho zákona s poukazom na to, ako sa má dotknúť činnosti týchto správnych orgánov na úseku katastra pripravovaná novela. Prvá časť webinára je venovaná vysvetleniu nových pojmov, ktoré pripravovaná novela navrhuje zaviesť, odstránenie zrejmých nesprávností, ktoré boli v katastrálnom zákone uvedené (čo sa týka zápisu poznámky do katastra nehnuteľností a jej významu), ako aj postaveniu katastrálnej inšpekcie.

JUDr. Lucia Filagová

JUDr. Lucia Filagová

JUDr. Lucia  Filagová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne vykonala rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu. V minulosti pôsobila ako zamestnanec právneho odboru Katastrálneho úradu v Nitre a zamestnanec rozhodujúci o návrhu na vklad na Správe katastra Nové Zámky a Správe katastra Šaľa. Od roku 2011 pôsobí ako zamestnanec legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra. Zároveň je dlhoročným lektorom Inštitútu pre verejnú správu (IVES), Slovenskú realitnú akadémiu (SORA), kde sa podrobne venuje problematike katastra nehnuteľností. Je kontaktným bodom pre Slovenskú republiku v združení ELRA (European Land Registry Association) a prednášala na viacerých domácich a zahraničných konferenciách zameraných na kataster nehnuteľností. Od roku 2021 je externým doktorandom na katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a autorkou niekoľkých článkov venovaných problematike katastra nehnuteľností.   

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

  • Prístup k videoseminárom kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Podklady, s ktorými lektor pracuje, si môžete  stiahnuť do svojho počítača.
  • K videosemináru môžete položiť otázku, ktorú Vám zadarmo zodpoviemev priebehu 14 dní.
  • V priebehu celého roka rozširujeme našu videotéku.
  • Aktuálne znenie vybraných právnych predpisov. 
  • Prednášajú Vám odborníci, ktorí vysvetľujú problematiku s príkladmi.
  • On-line vzdelávaním šetríte čas, a ak Vám je niečo nejasné, môžete si pustiť videoseminár znova.