dnes je 28.2.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Povinnosti triedeného zberu textilu od 1.1.2025 - aktuálny stav právnych predpisov

28.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:37

Kapitoly videa

Od 01.01.2025 bude zavedený povinný zber textilu ako ďalšej triedenej zložky komunálneho odpadu. V septembri 2023 MŽP SR zverejnilo predbežnú informáciu vo vzťahu k novele zákona o odpadoch a oblasti textilu. Na úrovni EÚ sú stanovené zatiaľ len základné rámce pre túto oblasť. V roku 2022 bola spracovaná analýza riešiaca textil z pohľadu zákona odpadoch, ktorú si zadalo MŽP SR.

Ing. Peter Šimurka

Ing. Peter Šimurka

Problematike environmentu sa venuje už od roku 2003. V období rokov 2003 až 2021 presadzoval environmentálnu politiku z pozície štátu. Na rôznych úrovniach cez okresný úrad, Slovenskú inšpekciu životného prostredia až Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.  Pôsobenie v štátnej správe bolo ukončené na MŽP SR v pozícii riaditeľa odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, predtým ako hlavný inšpektor na SIŽP pre oblasť integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Aktuálne vedie vlastnú environmentálnu konzultačnú agentúru prostredníctvom, ktorej poskytuje komplexné služby pre integrovanú prevenciu, odpadového hospodárstvo, cirkulárnu ekonomiku, ochranu vôd, ochranu ovzdušia a stým súvisiace právne predpisy. Ako je stavebný zákon, zákon o posudzovaná vplyvov, zákon o správnom konaní a ďalšie. Súčasne pravidelne publikuje odborné články, prednáša a moderuje na konferenciách, vedie školenia, spolupracuje na tvorbe analýz a štúdií a podobne.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Účto a dane | Účto, dane, mzdy | Enviro | Komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

  • Prístup k videoseminárom kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Podklady, s ktorými lektor pracuje, si môžete  stiahnuť do svojho počítača.
  • K videosemináru môžete položiť otázku, ktorú Vám zadarmo zodpovieme v priebehu 14 dní.
  • V priebehu celého roka rozširujeme našu videotéku.
  • Aktuálne znenie vybraných právnych predpisov. 
  • Prednášajú Vám odborníci, ktorí vysvetľujú problematiku s príkladmi.
  • On-line vzdelávaním šetríte čas, a ak Vám je niečo nejasné, môžete si pustiť videoseminár znova.