dnes je 5.12.2022

Input:

Odchodné a odstupné v roku 2022 a 2023

28.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:37:15

Kapitoly videa

Ako už z termínu odstupné priamo vyplýva, hlavným účelom poskytovania odstupného je určitá satisfakcia poskytovaná zamestnancovi zo strany zamestnávateľa za to, že pracovný pomer sa končí skôr, ako účastníci v pracovnej zmluve predpokladali. Odchodné na rozdiel od odstupného ako pracovnoprávny inštitút slúži na iný účel. Zo strany zamestnávateľa má byť určitou formou odmeny za celú profesijnú kariéru zamestnanca pri jeho odchode do dôchodku. Cieľ webinára spočíva v priblížení charakteristiky a podmienok odchodného a odstupného v rokoch 2022 a 2023.

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila ako vyšší súdny úradník ma Okresnom súde Bratislava II a neskôr ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa venovala predovšetkým občianskoprávnej a pracovnoprávnej agende. Súčasne absolvovala LL.M. program, kde vo februári 2017 úspešne obhájila záverečnú prácu a bol jej udelený titul LL.M. Momentálne pôsobí ako interná doktorandka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.