dnes je 22.5.2022

Input:

Novinky v problematike DPH v roku 2022

31.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:21

Kapitoly videa

Lektor počas videoseminára približuje novelu zákona o DPH č. 408/2022 Z. z. účinnú od 15. novembra 2021 a následné ustanovenia, ktoré boli účinné od 1. januára 2022 a dopĺňa ich ilustratívnymi príkladmi:

Prehľad dôležitých zmien ZoDPH s účinnosťou od 15. novembra 2021:

  • Nová oznamovacia povinnosť platiteľov dane v súvislosti evidovaním bankového účtu u správcu dane;
  • Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2019/2235, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie sa navrhuje považovať za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu aj pridelenie tovaru ozbrojeným silám členského štátu podieľajúcemu sa na obrannom úsilí, vynakladanom na účely vykonávania spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie;

 

Prehľad dôležitých zmien ZoDPH s účinnosťou od 1. januára 2022:

  • Osvedčenie o registrácii – tzv., registračná kartička pre DPH sa ruší;
  • Zmena určenia základu dane pri zálohovaných jednorazových plastových obalov na nápoje (PET flaše);
  • Spresnenie opravy opravenej odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke;
  • Zmeny týkajúce sa subjektov, ktoré uplatňujúcu osobitnú úpravu (§ 68a až §68c);
  • Rozšírenie Inštitútu ručenia platiteľa DPH;
  • Vrátenie nadmerného odpočtu bude možné len na registrovaný bankový účet;
  • Úmrtie platiteľa dane - fyzickej osoby a pokračovanie podnikania

 

Ing. Vladimír Bartoš

Ing. Vladimír Bartoš

Lektor Ing. Vladimír Bartoš je súčasťou spoločnosti Crowe Advartis Tax, k.s. Jeho hlavným zameraním je daňové poradenstvo a účtovné služby. Od roku 2013 ako daňový poradca vedie daňovú poradenskú spoločnosť na Slovensku. Podieľal sa na množstve projektov v rámci daňovej a finančnej due diligence na Slovensku a v Českej republike.