dnes je 4.7.2022

Input:

Novela zákona o finančnej kontrole a audite

20.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:05:32

Kapitoly videa

Zákon o finančnej kontrole a audite bol schválený v III. čítaní dňa 10. novembra 2015 v Národnej rade Slovenskej republiky s jeho účinnosťou od 1. januára 2016. V Zbierke zákonov vyšiel pod číslom 357/2015 Z. z. Témou príspevku je charakterizovanie základných zmien, ktoré zákon so sebou prináša. Bližšie sa venuje finančnej kontrole s vynechaním auditu, a to z pohľadu výkonu základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste.

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Lektor Ing. Štefan Fabian, PhD. je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práce v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov. Je viceprezidentom Slovenskej komory audítorov.