dnes je 28.2.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nová úprava daňových sankcií k 1.1.2024

27.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:37:29

Kapitoly videa

S cieľom podporiť výchovný charakter pokuty sa zavádza tzv. princíp „druhej šance“ pri ukladaní pokút. Pri prvom porušení zákona sa pokuta neuloží, ale daňový subjekt sa vyzve na dodatočné splnenie povinnosti, alebo ak bola povinnosť splnená oneskorene upozorní sa, že pri ďalšom porušení už bude uložená pokuta.
Úrok z omeškania je možné vyrubiť v lehote päť rokov od konca roka, v ktorom bola povinnosť uhradiť daň, preddavok na daň, a to aj v prípade,  že nedoplatok bol uhradený v plnej výške už v prvom roku. Od 1.1.2024 bude úrok z omeškania vyrubený do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola suma nedoplatku uhradená. Skoršie vyrubenie úroku z omeškania bude zároveň pôsobiť preventívne, aby daňové subjekty platili daňové povinnosti včas.

JUDr. Toško Beran

JUDr. Toško Beran

Zamestnanec Ministerstva financií Slovenskej republiky. Magisterské štúdium na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a rigorózne konanie na Trnavskej univerzite v Trnave. Dlhoročné skúsenosti s prípravou legislatívy v oblasti  správy daní a metodickým usmerňovaním jej aplikačnej praxe.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Účto a dane | Účto, dane, mzdy | Komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

  • Prístup k videoseminárom kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Podklady, s ktorými lektor pracuje, si môžete  stiahnuť do svojho počítača.
  • K videosemináru môžete položiť otázku, ktorú Vám zadarmo zodpovieme v priebehu 14 dní.
  • V priebehu celého roka rozširujeme našu videotéku.
  • Aktuálne znenie vybraných právnych predpisov. 
  • Prednášajú Vám odborníci, ktorí vysvetľujú problematiku s príkladmi.
  • On-line vzdelávaním šetríte čas, a ak Vám je niečo nejasné, môžete si pustiť videoseminár znova.