dnes je 22.5.2022

Input:

Nemocenské dávky v roku 2021 a 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa (stav k 16.12.2021)

27.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:07:00

Kapitoly videa

V rámci videoseminára Vám lektorka priblíži jednotlivé nemocenské dávky, ktoré sa poskytujú poistencovi v roku 2021, ich čerpanie a povinnosti zamestnávateľa, a to aj vo vzťahu k aktuálnej situácii v zdravotníctve, ale aj v rámci prijímania legislatívnych návrhov zo strany vlády, alebo parlamentu SR.

Zameriava sa v prvom rade na uplatňovanie si nárokov na nemocenské dávky pandemické ošetrovné a pandemické nemocenské v súvislosti s aktuálnou situáciou a zmenami v COVID automate. Približuje tiež veľkú novelu 426/2020 Z. z. zákona o sociálnom poistení, ktorá zaviedla do nášho systému sociálneho zabezpečenia inštitút dlhodobého ošetrovného a novú nemocenskú dávku "tehotenské".

Okrem toho lektorka komunikuje:

- Nový sumár odkladu splatnosti poistného

- Navrhovaná novelizácia ZoSP

- Novela zákona č. 130/2021 Z. z.

- Metodické usmernenie MZ SR COVID-19 ako choroba z povolania

- Možnosti komunikácie s pobočkami Sociálnej poisťovne

- Problémy v aplikačnej praxi

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.