dnes je 22.9.2021

Input:

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom - videoseminár je v anglickom jazyku

20.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:36

Kapitoly videa

V tomto videoseminári autor prednáša v anglickom jazyku na tému „Regulation (EU) No 1169/2011 of the European parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers “.

V rámci tohto videoseminára budeme analyzovať právnu úpravu Nariadenia najmä z hľadiska:

  • účelu a predmetu regulácie,
  • adresátov regulácie, a
  • vybraných konkrétnych požiadaviek z neho vyplývajúcich pre aplikačnú prax.

JUDr. Marek Šmid, LLB.

JUDr. Marek Šmid, LLB.

Je partnerom advokátskej kancelárie Grand Oak so sídlom v Bratislave. Spoločne s jeho tímom poskytuje právne poradenstvo a zastupovanie obchodným spoločnostiam, verejným inštitúciám, ako aj fyzickým osobám a to v rôznych oblastiach práva vrátane pracovného práva. Svoje skúsenosti nadobudol počas svojej viac ako 10-ročnej praxe v advokácií na Slovensku, ako aj v zahraničí.