dnes je 17.4.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Klasifikácia stavieb z pohľadu katastra nehnuteľností

13.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:04:26

Kapitoly videa

Obsahom seminára je vysvetlenie pojmov ako nehnuteľnosť, pozemok, stavba, byt či nebytový priestor, ako aj členenie stavieb. Bližšie sa venujeme spôsobu zápisu jednotlivých stavieb do katastra nehnuteľností podľa toho, či ide o stavbu rozostavanú, stavbu dokončenú, byt alebo nebytový priestor, vstavbu, nadstavbu či prístavbu. Pozornosť je zameraná aj na stavby, ktoré nie sú evidované v operáte katastra nehnuteľností, avšak môžu byť predmetom prevodu. Predmetom webinára bude aj ozrejmenie rozdielu medzi garážou a garážovým stojiskom a spôsobom ich zápisu do katastra nehnuteľností. Keďže technickým podkladom zápisu stavieb do katastra nehnuteľností je geometrický plán, názorne si ukážeme pár príkladov účelu vyhotovenia geometrického plánu v súvislosti so zápisom stavieb.  

JUDr. Lucia Filagová

JUDr. Lucia Filagová

JUDr. Lucia  Filagová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne vykonala rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu. V minulosti pôsobila ako zamestnanec právneho odboru Katastrálneho úradu v Nitre a zamestnanec rozhodujúci o návrhu na vklad na Správe katastra Nové Zámky a Správe katastra Šaľa. Od roku 2011 pôsobí ako zamestnanec legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra. Zároveň je dlhoročným lektorom Inštitútu pre verejnú správu (IVES), Slovenskú realitnú akadémiu (SORA), kde sa podrobne venuje problematike katastra nehnuteľností. Je kontaktným bodom pre Slovenskú republiku v združení ELRA (European Land Registry Association) a prednášala na viacerých domácich a zahraničných konferenciách zameraných na kataster nehnuteľností. Od roku 2021 je externým doktorandom na katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a autorkou niekoľkých článkov venovaných problematike katastra nehnuteľností.   

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

  • Prístup k videoseminárom kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Podklady, s ktorými lektor pracuje, si môžete  stiahnuť do svojho počítača.
  • K videosemináru môžete položiť otázku, ktorú Vám zadarmo zodpovieme v priebehu 14 dní.
  • V priebehu celého roka rozširujeme našu videotéku.
  • Aktuálne znenie vybraných právnych predpisov. 
  • Prednášajú Vám odborníci, ktorí vysvetľujú problematiku s príkladmi.
  • On-line vzdelávaním šetríte čas, a ak Vám je niečo nejasné, môžete si pustiť videoseminár znova.