dnes je 19.8.2022

Input:

Finančný príspevok na stravovanie v roku 2022

15.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:16:40

Kapitoly videa

Videoseminár sa venuje téme finančného príspevku na stravovanie v kontexte prijatej novely zákona o dani z príjmov schválenej 26.10.2021 a lektorka upozorňuje na zmeny, ktoré táto novela prinesie od 1. januára 2022 predovšetkým v súvislosti s posudzovaním daňových výdavkov zamestnávateľa a tiež v súvislosti s posudzovaním zdaniteľného príjmu zamestnanca, ktoré sa týkajú jednotlivých príspevkov zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov.

Ing. Ľuboslava Minková

Ing. Ľuboslava Minková

Lektorka Ing. Ľuboslava Minková je špecialistkou na cestovné náhrady. Pôsobí na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny a zúčastňuje sa na príprave a tvorbe všetkých predpisov upravujúcich náhrady pri pracovných cestách.