dnes je 1.12.2022

Input:

Daňová kontrola v praxi - Daňové exekučné konanie I - úvod

20.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:37:33

Kapitoly videa

Predmetom webinára je vysvetlenie daňového exekučného konania z pohľadu, aké fázy má a aké úkony vykonáva správca dane, kým začne s daňovou exekúciou ako núteným vymáhaním daňového nedoplatku. Správca dane pritom vydáva rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania, daňovú exekučnú výzvu a daňový exekučný príkaz. Osobitne je počas webinára poukázané na skutočnosti alebo úkony daňového subjektu, ktoré môžu zabrániť daňovej exekúcii, pričom je na daňovom subjekte, aby si vyhodnotil, či spĺňa podmienky na zabránenie daňovej exekúcii, vrátane podmienok na podanie odvolania voči daňovej exekučnej výzve.

JUDr. Ing. Peter Schmidt

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Pracuje ako daňový poradca. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť daňových kontrol a daňových sporov ako aj na oblasť dane z pridanej hodnoty.

Okrem toho pôsobí ako:

  • člen metodicko-legislatívnej komisie Slovenskej komory daňových poradcov pre správu daní
  • člen metodicko-legislatívnej komisie Slovenskej komory daňových poradcov pre daň z pridanej hodnoty

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor účtovníctvo a audítorstvo. Daňovému poradenstvu sa začal venovať od roku 2007. Od roku 2013 je certifikovaný daňový poradca.