dnes je 28.7.2021

Input:

Zmeny v daňovom poriadku v roku 2021

21.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:09:35

Kapitoly videa

Vo videoseminári lektorka hovorí o jednotlivých novelách zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení iných zákonov v z.n.p. schválených v roku 2020 a 2021 s účinnosťou v roku 2021. A taktiež hovorí o skončení opatrení v oblastí správy daní lex corona k 30.09.2020 a k 31.12.2020.

Lektorka informuje o pripravovanom návrhu novely daňového poriadku MF SR s návrhom účinnosti od 15. 11.2021 a od 1.1.2022, ktorý má v prvom rade zamedziť daňové úniky predovšetkým pri dani z pridanej hodnoty, ale aj pri dani z príjmov – zvýšením efektivity vykonávaných daňových kontrol.

Ing. Božena Jurčíková

Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní a výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Následne pracovala na Ministerstve financií SR v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov) a správy daní (zákon o správe daní), kde získala 10 ročnú prax. Spolupracovala na príprave legislatívnych návrhov zákona o dani z príjmov, zákona o správe daní a daňového poriadku. V súčasnosti pracuje v daňových orgánoch ako daňový špecialista.