dnes je 5.12.2022

Input:

Vplyv zmien cien energií na účtovanie v ROPO a príspevkových organizáciách v roku 2022 a 2023

17.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:05:48

Kapitoly videa

Webinár poskytne aktuálny pohľad na možnosti účtovania energií, spôsobe účtovania spotreby, aktivácie služieb, zúčtovanie bežných a kapitálových výdavkov v súvislosti  k rekonštrukciami objektov v súvislosti s technickým zhodnocovaním objekktov . Dopady zvýšenia cien na výsledky hospodárenia a problémy s nepokrytými rozpočtovanými nákladmi.

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Lektor Ing. Štefan Fabian, PhD. je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práce v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov. Je viceprezidentom Slovenskej komory audítorov.