dnes je 21.6.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovanie pri zrušení spoločnosti likvidáciou

4.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:23

Kapitoly videa

Účtovanie pri zrušení obchodných spoločností s likvidáciou upravuje § 28 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania v rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. V školení sa dozviete, aký je celý proces likvidácie a aká je úloha účtovníka v nej. Autor približuje povinnosti daňového subjektu v procese prírpavy spoločnosti na likvidáciu. Doležité termíny a lehoty pri zostavení mimoriadnej účtovnej závierky ku dňu predchádzajúcemu vstupu do likvidácie, inventarizácia majetku, opodstatnenosť tvorby rezerv, opravných položiek, zostatkov na účtoch časového rozlíšenia. Školenie približuje daňový a účtovný pohľad na likvidáciu spoločnosti od momentu vstupu spoločnosti do likvidácie až do momentu jej výmazu z obchodného registra.

Ing. Lucia Sandtner PhD., CA

Ing. Lucia Sandtner PhD., CA

Štatutárny audítor, daňový poradca, správca konkurznej podstaty. Členka Slovenskej komory audítorov – zapísaná ako asistent audítora číslo 2698 od 2008,od roku 2008 - daňový poradca 897/2008, správca konkurznej podstaty od 2009, od 2017 štatutárny audítor 1173, členka Slovenskej komory daňových poradcov.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

  • Prístup k videoseminárom kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Podklady, s ktorými lektor pracuje, si môžete  stiahnuť do svojho počítača.
  • K videosemináru môžete položiť otázku, ktorú Vám zadarmo zodpovieme v priebehu 14 dní.
  • V priebehu celého roka rozširujeme našu videotéku.
  • Aktuálne znenie vybraných právnych predpisov. 
  • Prednášajú Vám odborníci, ktorí vysvetľujú problematiku s príkladmi.
  • On-line vzdelávaním šetríte čas, a ak Vám je niečo nejasné, môžete si pustiť videoseminár znova.