dnes je 2.10.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Prehľad zmien v elektrotechnických normách - 5/2023

29.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:08:48

Kapitoly videa

Prehľad zmien v elektrotechnických normách je neodmysliteľným zdrojom, ktorý poskytuje cenné informácie o aktuálnych trendoch, požiadavkách a nových technológiách v oblasti elektrotechniky. Nové bezpečnostné predpisy, technologické inovácie a zmeny trhových podmienok často vyvolávajú zmeny v týchto normách. Pre výrobcov, inžinierov, projektantov a posudzovateľov je dôležité mať prehľad o najnovších požiadavkách a normách, aby mohli vyvíjať bezpečné a spoľahlivé elektrické systémy. S cieľom poskytnúť užitočné informácie záujemcom sa toto video zameriava na prehľad zmien v elektrotechnických normách, ku ktorým došlo v apríli 2023.

Doc. Ing. Dušan Medveď PhD.

Doc. Ing. Dušan Medveď PhD.

Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., je docentom na Katedre elektroenergetiky FEI TU v Košiciach. Profiluje sa vo viacerých oblastiach elektrotechniky a elektroenergetiky, ako napríklad v oblasti riešenia nepriaznivých vplyvov v elektrizačnej sústave, v oblasti nabíjacích staníc pre elektromobily, v oblasti riešenia rozloženia elektromagnetických polí a teplotných polí. Je revíznym technikom vyhradených technických zariadení elektrických (E1A – technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu podľa vyhlášky 508/2009, §24).

V rámci akademickej časti, vedie prednášky, cvičenia a semináre z vybraných kapitol elektroenergetiky. Hodnotí študentov, vedie a oponuje záverečné práce v troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Vytvára študijné materiály a zabezpečuje exkurzie v energetických podnikoch. Zúčastňuje sa na výskumnej, vedeckej, vývojovej činnosti pracoviska a zverejňuje jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných podujatiach a spolupracuje pri organizovaní vedeckých podujatí.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
BOZP | Komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

  • Prístup k videoseminárom kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Podklady, s ktorými lektor pracuje, si môžete  stiahnuť do svojho počítača.
  • K videosemináru môžete položiť otázku, ktorú Vám zadarmo zodpovieme v priebehu 14 dní.
  • V priebehu celého roka rozširujeme našu videotéku.
  • Aktuálne znenie vybraných právnych predpisov. 
  • Prednášajú Vám odborníci, ktorí vysvetľujú problematiku s príkladmi.
  • On-line vzdelávaním šetríte čas, a ak Vám je niečo nejasné, môžete si pustiť videoseminár znova.