dnes je 22.9.2021

Input:

Obec a kuchynský odpad od 1.7.2021 v kocke

28.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:45

Kapitoly videa

Lektor Ing. Peter Gallovič  sa vo videoseminári venuje kuchynskému odpadu a povinnostiam obcí od 1.7.2021. Rozobrali sme si zákon č. 79/2015 Z. z. (zákon o odpadoch) a vyhlášku č. 371/2015 Z. z. (ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch).

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.