dnes je 19.8.2022

Input:

Nemocenské dávky v roku 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa (stav k 25.5.2022)

20.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:40

Kapitoly videa

Webinár sa venuje nemocenským dávkam a súvislostiam, ktoré z toho vyplývajú pre zamestnávateľa, ale aj zamestnanca (ak si deklaruje prekážky na strane zamestnanca), aj so súvisiacim legislatívnym prehľadom.

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.