dnes je 4.7.2022

Input:

Nemocenské dávky v roku 2022 a ich čerpanie – povinnosti zamestnávateľa

23.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:17

Kapitoly videa

Webinár sa venuje nemocenským dávkam a súvislostiam, ktoré z toho vyplývajú pre zamestnávateľa, ale aj zamestnanca (ak si deklaruje prekážky na strane zamestnanca), aj so súvisiacim legislatívnym prehľadom.

Rovnako približuje platné novinky za ostatný mesiac a chronologicky:

- Nové vyhlášky ÚVZ SR, účinné od 21.04.22 – VV SR č. 33/2022 5-dňová karanténa sa stále uplatňuje, na základe stanoviska lekára

- Veľká novela ZoSP – schválená 24. marca 2022, v Zbierke zákonov: č. 125/2022 Z. z., účinná od 13.4.22- podstatná zmena: elektronická komunikácia pri DPN od 1.6.2022

- Ďalšia novela zákona – schválená vládou SR 06.04.22, na rokovaní NR SR v harmonograme 4. mája 2022- zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému; rodičovský dôchodok

- Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov - schválený 4. mája 2021, novela zákon č. 480/2021 účinnosť od 1.3.2022 – usmernenie Sociálnej poisťovne

- Od 1. marca 2022 informačný web: www.skratenapraca.gov.sk

- Odklad splatnosti poistného za február 2022

- Novelizácia ZoSP, ZP – zákon č. 412/2021 Z. z. účinný od 15.11.2021

- MU MZ SR k ošetrovnému – účinné od 14. januára 2022 povinná školská dochádzka (aj posledný rok predškolskej prípravy dieťaťa) a nárok na pandemické OČR

 

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.