dnes je 8.6.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Meranie elektromagnetických polí

27.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:06:29

Kapitoly videa

Problematika elektromagnetických polí je úzko spätá s rozvojom moderných technológií. V okolí zariadení, ktorými preteká elektrický prúd, je možné pozorovať prejavy elektromagnetického poľa (EMP). Tieto prejavy EMP sa samozrejme týkajú človeka, ktorý využíva rôzne elektrické stroje, zariadenia alebo iné technológie, ako sú napr. smart zariadenia, ktoré mu zjednodušujú rutinné činnosti. V tomto videu je prezentovaná problematika riešenia rozloženia elektromagnetických polí meraním, resp. výpočtom, čo napomáha samotným užívateľom efektívne využívať elektrické zariadenia bez toho, aby boli vystavení elektromagnetickému poľu nad prípustné hodnoty.

Doc. Ing. Dušan Medveď PhD.

Doc. Ing. Dušan Medveď PhD.

Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., je docentom na Katedre elektroenergetiky FEI TU v Košiciach. Profiluje sa vo viacerých oblastiach elektrotechniky a elektroenergetiky, ako napríklad v oblasti riešenia nepriaznivých vplyvov v elektrizačnej sústave, v oblasti nabíjacích staníc pre elektromobily, v oblasti riešenia rozloženia elektromagnetických polí a teplotných polí. Je revíznym technikom vyhradených technických zariadení elektrických (E1A – technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu podľa vyhlášky 508/2009, §24).

V rámci akademickej časti, vedie prednášky, cvičenia a semináre z vybraných kapitol elektroenergetiky. Hodnotí študentov, vedie a oponuje záverečné práce v troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Vytvára študijné materiály a zabezpečuje exkurzie v energetických podnikoch. Zúčastňuje sa na výskumnej, vedeckej, vývojovej činnosti pracoviska a zverejňuje jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných podujatiach a spolupracuje pri organizovaní vedeckých podujatí.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

  • Prístup k videoseminárom kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Podklady, s ktorými lektor pracuje, si môžete  stiahnuť do svojho počítača.
  • K videosemináru môžete položiť otázku, ktorú Vám zadarmo zodpoviemev priebehu 14 dní.
  • V priebehu celého roka rozširujeme našu videotéku.
  • Aktuálne znenie vybraných právnych predpisov. 
  • Prednášajú Vám odborníci, ktorí vysvetľujú problematiku s príkladmi.
  • On-line vzdelávaním šetríte čas, a ak Vám je niečo nejasné, môžete si pustiť videoseminár znova.