dnes je 29.9.2022

Input:

Daňová kontrola v praxi

21.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:18

Kapitoly videa

Predmetom webinára je vysvetlenie konkrétnych spôsobov daňovej exekúcie. Dôležité pravidlo pri daňovej exekúcii je to, že správca dane môže vykonať daňovú exekúciu spôsobom, ktorý si určí, a môže vykonať daňovú exekúciu u jedného daňového dlžníka aj niekoľkými spôsobmi súčasne. V rámci jednotlivých spôsobov daňovej exekúcie je tiež vysvetlené, aké príjmy alebo majetok nepodliehajú daňovej exekúcii. Súčasťou webinára sú nasledovné spôsoby daňovej exekúcie:

- Daňová exekúcia zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
- Daňová exekúcia prikázaním pohľadávky,
- Daňová exekúcia predajom hnuteľných vecí,
- Daňová exekúcia odobratím peňazí v hotovosti,
- Daňová exekúcia odobratím iných vecí, pri ktorých nedochádza k predaju.

JUDr. Ing. Peter Schmidt

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Pracuje ako daňový poradca. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť daňových kontrol a daňových sporov ako aj na oblasť dane z pridanej hodnoty.

Okrem toho pôsobí ako:

  • člen metodicko-legislatívnej komisie Slovenskej komory daňových poradcov pre správu daní
  • člen metodicko-legislatívnej komisie Slovenskej komory daňových poradcov pre daň z pridanej hodnoty

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor účtovníctvo a audítorstvo. Daňovému poradenstvu sa začal venovať od roku 2007. Od roku 2013 je certifikovaný daňový poradca.