dnes je 29.2.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

137/2010 Z.z., Zákon o ovzduší, v znení účinnom k 1.7.2018

137/2010 Z.z.
[zrušené č. 146/2023 Z.z.]
zákon
z 3. marca 2010
o ovzduší
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
318/2012 Z.z.
1. 11. 2012
mení a dopĺňa 81 novelizačných bodov
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 3 novelizačné body
350/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
293/2017 Z.z.
1. 12. 2017
mení a dopĺňa 67 novelizačných bodov
194/2018 Z.z.
1. 7. 2018
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Prvá časť
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) ochranu ovzdušia,
b) prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia,
c) národné záväzky znižovania emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia, ak ide o antropogénne emisie,
d) vymedzenie a určenie cieľov pre kvalitu ovzdušia určených
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Enviro | BOZP | Komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

  • Prístup k videoseminárom kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Podklady, s ktorými lektor pracuje, si môžete  stiahnuť do svojho počítača.
  • K videosemináru môžete položiť otázku, ktorú Vám zadarmo zodpovieme v priebehu 14 dní.
  • V priebehu celého roka rozširujeme našu videotéku.
  • Aktuálne znenie vybraných právnych predpisov. 
  • Prednášajú Vám odborníci, ktorí vysvetľujú problematiku s príkladmi.
  • On-line vzdelávaním šetríte čas, a ak Vám je niečo nejasné, môžete si pustiť videoseminár znova.