dnes je 19.1.2022

Najnovšie videosemináre

Novela zákona o verejnom obstarávaní č. 395/2021 Z. z.ZáznamGarancia

17.1.2022, Mgr. Jozef Kubinec, MSc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:16

... Mgr. Jozef Kubinec, MSc Videoseminár sa venuje dlhoočakávanej novele č. 395/2021 Z. z., ktorá novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorá prináša zásadné zmeny vo fungovaní verejného obstarávania. Jedná sa o 16. novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudne účinnosť 31.marca ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Práce vo výškach podľa vyhlášky č. 147/2013 Z. z.ZáznamGarancia

7.1.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:20

... Vo videoseminári sme sa zaoberali prácou vo výške z pohľadu vyhlášky č. 147/2013 Z. z.. Definovali sme si a vysvetlili rozdiely v jednotlivých pojmoch, ktoré sú z pohľadu BOZP pri práci vo výške podstatné a dôležité. Na záver sme formou otázok a odpovedí diskutovali o najčastejších problémoch ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Ochrana osobných údajov v roku 2022ZáznamGarancia

4.1.2022, JUDr. Jakub Uhrinčať, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:15:43

... Videoseminár spracováva tému noviniek súvisiacich s nariadením GDPR a jeho správnu aplikáciu v roku 2022 pre prevádzkovateľov osobných údajov a širokú verejnosť, pričom nespracováva zmeny v samotnom texte nariadenia GDPR, ale len témy súvisiace s nariadením GDPR. Napriek tomu, že ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Vyrubovacie konanie po daňovej kontroleZáznamGarancia

29.12.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:54

... Pokračovaním vcykluse videoseminárov - daňová kontrola vpraxi - sa lektor venuje téme vyrubovacie konanie odaňovej kontrole. Pokračovaním v cykluse videoseminárov - daňová kontrola v praxi - sa lektor venuje téme vyrubovacie konanie o daňovej kontrole. Budeme sa venovať problematike ...

E-marketing - ako oslovovať spotrebiteľa a neporušiť zákonZáznamGarancia

27.12.2021, JUDr. Pavel Nechala, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:28

... Podľa návrhu nového zákona o elektronickej komunikácii pod pojmom E-marketing rozumieme akúkoľvek formu prezentácie tovarov alebo služieb v písomnej alebo ústnej forme, zaslanú alebo prezentovanú prostredníctvom verejne dostupnej služby priamo jednému alebo viacerým účastníkom ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Archivácia účtovnej dokumentácie podľa poslednej novely zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1.1.2022ZáznamGarancia

27.12.2021, Mgr. Maroš Vindiš, JUDr. Peter Hudok, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:02:25

... Mgr. Maroš Vindiš, JUDr. Peter Hudok Zoznámte sa so základnými pravidlami pri archivácii záznamov. Poznáte legislatívne požiadavky na archiváciu? A čo robiť so záznamami po uplynutí ich lehoty uloženia? Radi Vás týmito otázkami a súvisiacimi procesmi prevedieme. Zoznámte sa so základnými pravidlami ...

Nemocenské dávky v roku 2021 a 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa (stav k 16.12.2021)ZáznamGarancia

27.12.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:07:00

... V rámci videoseminára Vám lektorka priblíži jednotlivé nemocenské dávky, ktoré sa poskytujú poistencovi v roku 2021, ich čerpanie a povinnosti zamestnávateľa, a to aj vo vzťahu k aktuálnej situácii v zdravotníctve, ale aj v rámci prijímania legislatívnych návrhov zo strany ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022ZáznamGarancia

23.12.2021, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:45

... Videoseminár sa venuje novele zákona o účtovníctve, ktorá je platná od 1.1.2022. Medzi najdôležitejšie zmeny tejto novely patrí digitalizácia účtovníctva, s tým spojené náležitosti účtovného dokladu, rozšírenie pôsobnosti registra účtovných závierok, resp. uchovávanie účtovnej ...

Zmeny v zákone o DPH od 15.11.2021 a 1.1.2022 (stav k 8.12.2022)ZáznamGarancia

17.12.2021, Ing. Vladmír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:01

... NR SR schválila dňa 27. októbra 2021 novelu zákona č. 408/2021, ktorou sa mení zákon č 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. o DPH, ktorá nadobúda účinnosť od 15. novembra 2021, resp. od 1. januára 2022. NR SR schválila dňa 27. októbra 2021 novelu zákona č. 408/2021, ...

Novela zákona o DPH č. 408/2021 Z. z.ZáznamGarancia

16.12.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:27

... NR SR schválila dňa 27. októbra 2021 novelu zákona č. 408/2021, ktorou sa mení zákon č 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. o DPH, ktorá nadobúda účinnosť od 15. novembra 2021, resp. od 1. januára 2022. NR SR schválila dňa 27. októbra 2021 novelu zákona č. 408/2021 ...

Najpozeranejšie videosemináre

Register partnerov verejného sektoraZáznam

24.10.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

... Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na rozdiel medzi spoločníkom akonečným užívateľom ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Aktuálny stav mzdovej agendy od 1.1.2018Záznam

28.11.2017, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:06

... Videozáznam sumarizuje legislatívne schválené zmeny v mzdovej oblasti platné od 1.1.2018. V oblasti Zákonníka práce si prejdeme hodnoty minimálne mzdy, minimálnych mzdových nárokov a príplatkov ku mzde. V oblasti sociálneho poistenia si spomenieme odvodovú úľavu, maximálne vymeriavacie ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Odklad v platení odvodov na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie a odpustenie povinnosti zaplatiť poistné na sociálne poistenie - novely zákona o sociálnom poistení v mesiaci apríl 2020Záznam

5.5.2020, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:37

... Video sa zaoberá dvomi aktuálnymi novelami k zákonu o sociálnom poistení, a súvisiacimi nariadeniami vlády SR, ktoré v snahe o zmiernenie negatívnych dopadov mimoriadnej situácie a núdzového stavu, súvisiacimi s ochorením COVID-19, zaviedla Vláda SR. Prvá novela zavádza ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

MS Excel I. - Vytvorenie listu a grafuZáznamGarancia

6.12.2012, Rudolf Rössel, M.B.A, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:59

... Excel už pre Vás nemusí byť strašiakom. Videoseminár Excel I. Vám ponúka možnosť získať základné informácie o programe. Lektor Vás praktickou formou prevedie úvodom do problematiky, formátovaním a štýlovaním. Obsahom školenia je i kontrola pravopisu, vytváranie základných vzorcov ...

Prístupné pre: Účto, dane, mzdy | Počítače | Komplet

Prehľad mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblastiZáznam

30.4.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:46

... Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej aúčtovnej oblasti. Mimoriadne opatrenia boli vtýchto oblastiach prijaté vrámci zákona č. 67 ...

Najnovšie Právne predpisy
  SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

  Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

  28.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

  Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

  Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

  31.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

  Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

  Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

  17.2.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

  Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

  Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

  Obnovenie zápisu spoločnosti v Obchodnom registri do 31.1.2022

  Lektor: Mgr. Zuzana Šteflová

  Dátum: 20.1.2022

  Čas konania: 8:00 - 8:40

  Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

  Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

  Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

  Dátum: 20.1.2022

  Čas konania: 15:00 - 16:00

  Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

  Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

  Registrácia je záväzná!

  Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

  Daňový kalendár
  január 2022
  PoUtStŠtPiSoNe
       12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31      
   
  Najbližšia daňová povinnosť
  25.1.2022 - Spotrebná daň z liehu

  Ďalšie povinnosti pre tento deň...