Daňový kalendár
júl 2019
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
22.7.2019 - Daň z pridanej hodnoty

 

 

 

Najnovšie

Vymáhanie pohľadávokZámokGarancia

V prezentovanom videu skúmame rôzne situácie v obchode, kde jedna strana si svoju povinnosť splnila - veriteľ (dodala tovar, poskytla službu) a druhá strana (dlžník)za poskytnuté plnenie nezaplatila riadne a včas. Zaoberáme sa ...
00:20:16 JUDr. Ivan Syrový, PhD. 16.7.2019
Prístupné pre: Manažment | Komplet

Pripravované zmeny v ZDP od roku 2020 a 2021ZámokGarancia

Video oboznamuje s obsahom návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorej predpokladaná účinnosť by mala nabiehať postupne od roka 2020, 2021, príp. 2022 v závislosti od typu opatrenia. V prvej časti videa je uvedený legislatívny stav návrhu ...
00:24:36 Ing. Peter Horniaček 21.6.2019

Preprava nebezpečných odpadov na území SRZámokGarancia

Predmetom inštruktážneho videa je podrobná analýza ustanovení § 26 zákona o odpadoch a praktické vysvetlenie ich naplnenia. Účelom je charakterizovať jednotlivých účastníkov prepravy: odosielateľ, príjemca, dopravca a vymedzenie ich ...
00:18:28 Ing. Peter Gallovič 19.6.2019
Prístupné pre: Enviro | Komplet

Nezaplatenie faktúry alebo záväzku ako trestný činZámokGarancia

V príspevku sa venujem rozlišovaniu situácií, keď prijímateľ služby alebo tovaru neuhradí svoj dlh s ohľadom na to, kedy sa môže jednať o trestný čin a kedy len o civilný záväzok. Autor poukazuje nielen na klasické obchodnoprávne vzťahy, ...
00:18:46 JUDr. Ivan Syrový, PhD. 18.6.2019
Prístupné pre: Manažment | Komplet

Ako prezentovať s nadšenímZámokGarancia

Naučíte sa, ako pristúpiť k príprave prezentácie. Ako si naformulovať cieľ prezentácie akčne a pútavo. Pozriete sa na prezentáciu očami poslucháča, čo ho zaujíma a ako zostaviť prezentáciu tak, aby získal odpovede na ...
00:30:33 Mgr. et Mgr. Jana Olexová, TIMAN, s.r.o. 12.6.2019
Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Elektronická komunikácia s finančnou správouZámokGarancia

Zavedenie elektronickej komunikácie s finančnou správou je v súlade snovými štandardami elektronického výkonu verejnej správy. Povinnosť doručovať podania výlučne v elektronickej forme sa týka širokého spektra daňových subjektov s prioritným ...
00:23:07 JUDr. Toško Beran 6.6.2019

Pokladnica e-kasa klient uvedenie do prevádzkyZámokGarancia

V súvislosti snovým štandardom pre registračné pokladnice sa upravujú procesné postupy pre ich uvedenie do prevádzky. Zavádza sa harmonogram povinnosti používať nové formy registračných pokladníc. V súvislosti s novým štandardom pre ...
00:19:34 JUDr. Toško Beran 29.5.2019

Lex žitný ostrovZámokGarancia

Videoseminár predstavuje historicky prvý zákon, ktorý sa komplexne venuje problematike chránených oblastí prirodzenej akumulácie vôd v Slovenskej republike - Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd ...
00:29:10 JUDr. Matúš Michalovič, PhD. 28.5.2019
Prístupné pre: Enviro | Komplet

Ako získať späť neaktívnych odberateľov emailov a ako prilákať novýchZámokGarancia

Viete koľko vašich odberateľov emailov ich aj číta? Čo spraviť s tými, ktorí nečítajú? Ako získať nové emaily? Aj na tieto otázky sa dozviete odpovede v tomto videoškolení zameranom na hygienu mailinglistov. Viete koľko ...
00:40:55 Ing. Martin Drdák, Consultee, s.r.o. 27.5.2019

Základná finančná kontrola v roku 2019ZámokGarancia

Videoseminár sa venuje aktuálnemu výkonu základnej finančnej kontroly. Základná finančná kontrola prešla novelizáciou od januára 2019. Lektor prostredníctvom videoseminára prezentuje správne formálne znaky výkonu základnej finančnej ...
00:56:17 Mgr. Jozef Sýkora, MBA 22.5.2019
Prístupné pre: Manažment | Komplet
Najčítanejšie

Vyhláška MŽP SR č. 186/2018 Z. z.Garancia

Vyhláška MŽP SR č. 186/2018 Z. z. predstavuje tretiu novelizáciu vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v ...
doc. JUDr. Boris Balog, PhD. 22.10.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Sociálna poisťovňa pripravila pre živnostníkov užitočnú príručku v roku 2018Garancia

Kedy mám začať platiť poistné do Sociálnej poisťovne? Čo robiť ak ochoriem? Ako to bude s mojím dôchodkom? Ako si môžem skontrolovať, že mám všetko v poriadku? To sú len niektoré z najčastejších otázok, ktoré Sociálnej poisťovni adresujú ...
Ing. Ivana Glazelová 15.10.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018Garancia

Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 je 1. apríl 2019, nakoľko 31. marec 2019 pripadá na nedeľu a najbližším nasledujúcim pracovným dňom je 1. apríl 2019. Daňové priznanie k dani z príjmov je ...
Ing. Ivana Glazelová 22.10.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Posudzovanie zhody výrobkov - strojových zariadeníGarancia

Definícia: Posudzovanie zhody je proces, ktorý vykonáva výrobca, aby preukázal, že boli splnené konkrétne požiadavky týkajúce sa výrobku - strojového zariadenia. Výrobok - strojové zariadenie podlieha posudzovaniu zhody vo fáze návrhu aj ...
Ing. Jozef Mikula, PhD. 16.10.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Nezávislosť notifikovaných orgánov pre posudzovanie zhody výrobkov strojových zariadeníGarancia

Notifikované orgány sú a musia zostať tretími stranami bez ohľadu na svojich klientov a iné zainteresované strany. Právne postavenie orgánov usilujúcich sa o notifikáciu, či už sú súkromné alebo vo vlastníctve štátu, je irelevantné, ...
Ing. Jozef Mikula, PhD. 29.10.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 147/2019 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 31.5.2019 v čiastke č. 57)
  • 155/2019 Z.z. novela zák. č. 131/2002 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 156/2019 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 160/2019 Z.z. o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov (vyšlo dňa: 11.6.2019 v čiastke č. 61)
  • 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 171/2019 Z.z. novela vyhl. č. 157/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 18.6.2019 v čiastke č. 65)
  • 174/2019 Z.z. o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 176/2019 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 19.6.2019 v čiastke č. 66)
  • 198/2019 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave (vyšlo dňa: 9.7.2019 v čiastke č. 74)
  • 204/2019 Z.z. ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch (vyšlo dňa: 11.7.2019 v čiastke č. 76)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
19.8.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
18.9.2019, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!
20.9.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
23.9.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
23.9.2019 - 6.11.2019, Bratislava
Lektor: Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych
Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia. Prihláška tu!
3.10.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
23.10.2019, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: