Daňový kalendár
január 2019
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2019 - Daň z pridanej hodnoty

 

 

 

Najnovšie

Registračná povinnosť v roku 2019ZámokGarancia

Videoseminár je zameraný na druhy registrácie (povinná adobrovoľná registrácia) podľa zákona oDPH. Registrácie zahraničných osôb, povinnosť registrácie zdôvodu zásielkového predaja aregistrácie, pri ktorých sa daňový subjekt stáva iba ...
00:59:59 Ing. Ivana Glazelová 18.1.2019

Účtovná závierka za rok 2018ZámokGarancia

Videoseminár je zameraný na zostavenie účtovnej závierky za rok 2018. Čo znamená účtovná závierka a čo rozumieme pod pojmom účtovná uzávierka. Postupnosť krokov pred zostavením účtovnej závierky. Aké účtovné prípady je potrebné doúčtovať do ...
01:09:50 Ing. Ivana Glazelová 15.1.2019

Aktuálny stav mzdovej agendy od 1. januára 2019ZámokGarancia

Videoseminár sumarizuje aktuálne zmeny vmzdovej agende, ktoré nastali od 1.1.2019. Voblasti Zákonníka práce sa zameriame na minimálnu mzdu, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenia, 13. a14. plat, príspevok na rekreáciu. V sociálnej ...
00:31:02 Ing. Martina Švaňová 10.1.2019
Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Rozšírená zodpovednosť výrobcov v roku 2019ZámokGarancia

Videoseminár sa venuje vybraným ustanoveniam zákona č. 79/2015 Z. z. oodpadoch vznení neskorších predpisov. Objasňuje základné pojmy používané voblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Pozornosť je venovaná predovšetkým všeobecným ...
00:18:08 JUDr. Matúš Michalovič, PhD. 9.1.2019
Prístupné pre: Enviro | Komplet

Ročné zúčtovanie dane za rok 2018ZámokGarancia

Videoškolenie priblíži spracovanie ročného zúčtovania dane za rok 2018. Pripomenieme si vňom všetky základné termíny alehoty súvisiace s vykonaním ročného zúčtovania dane. Preberieme si nezdaniteľné časti základu dane ainé daňové ...
00:42:40 Ing. Martina Švaňová 9.1.2019
Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Rekreačné poukazy od 1. januára 2019ZámokGarancia

Cieľom videoseminára je oboznámenie so schválenou novelou zákona o podpore cestovného ruchu a následne o novelizovaných príslušných zákonoch (Zákonníka práce, Zákona o dani z príjmov, Zákona o zdravotnom poistení, Zákona o sociálnom ...
00:20:50 Ing. Martina Švaňová 7.1.2019
Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Úprava základu dane z dôvodu splatenia a odpisu záväzkovZámokGarancia

Video uvádza do problematiky pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane za rok 2019, t. j. položiek, ktoré pri zvyšujú alebo znižujú účtovný výsledok hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane. V ďalšej časti je ...
00:23:54 Ing. Peter Horniaček 2.1.2019

Nakladanie s odpadmi - povinnosti miest a obcí v roku 2019ZámokGarancia

Videoseminár sa venuje vybraným ustanoveniam zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Pojednáva o základných pojmoch v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Priblížená je ...
00:20:17 JUDr. Matúš Michalovič, PhD. 28.12.2018
Prístupné pre: Enviro | Komplet

Obedy zadarmo alebo dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1. januára 2019ZámokGarancia

Videoseminár sa týka nových legislatívnych zmien, na základe ktorých dôjde k poskytovaniu dotácií na stravovanie detí v materských školách a na základných školách. Zmeny budú účinné od 1. januára 2019 a od 1. septembra 2019. Videoseminár ...
00:12:03 JUDr. Marek Šmid, LLB. 27.12.2018
Prístupné pre: Manažment | Komplet

Trendy v digitálnom marketingu na rok 2019ZámokGarancia

Aký bude rok 2019 vdigitálnom marketingu? Nazrite do očakávaných trendov anechajte sa inšpirovať pri vašich plánoch na rok 2019. Aký bude rok 2019 v digitálnom marketingu? Nazrite do očakávaných trendov a nechajte sa ...
00:33:49 Ing. Martin Drdák, Consultee, s.r.o. 27.12.2018
Najčítanejšie

Koneční užívatelia výhod v obchodnom registri od novembra 2018ZámokGarancia

Od 01.11.2018 bude účinné ustanovenie zákona č. 530/2003 Z. z. o Obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého budú súčasťou údajov zapisovaných do Obchodného registra aj ...
JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM. 15.10.2018
Prístupné pre: Komplet

Vyhláška MŽP SR č. 186/2018 Z. z.Garancia

Vyhláška MŽP SR č. 186/2018 Z. z. predstavuje tretiu novelizáciu vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v ...
doc. JUDr. Boris Balog, PhD. 22.10.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Sociálna poisťovňa pripravila pre živnostníkov užitočnú príručku v roku 2018Garancia

Kedy mám začať platiť poistné do Sociálnej poisťovne? Čo robiť ak ochoriem? Ako to bude s mojím dôchodkom? Ako si môžem skontrolovať, že mám všetko v poriadku? To sú len niektoré z najčastejších otázok, ktoré Sociálnej poisťovni adresujú ...
Ing. Ivana Glazelová 15.10.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Dohoda o brigádnickej práci študentov na účely sociálneho poistenia v roku 2019Garancia

Zamestnancom na účely dôchodkového poistenia je aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, čo znamená, že povinné dôchodkové poistenie sa vzťahuje aj na študentov vykonávajúcich práce na základe dohody ...
Ing. Eva Gášpárová 13.11.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Prídavok a príplatok k prídavku v roku 2019Garancia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 554/ ...
Mgr. Jana Takáčová 15.10.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 13/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 580/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 14/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 582/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 15/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 50/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 16/2019 Z.z. zrušuje nar. vl. č. 581/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 17/2019 Z.z. novela op. č. 223/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 18/2019 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 19/2019 Z.z. novela oip. č. 305/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 20/2019 Z.z. o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (vyšlo dňa: 17.1.2019 v čiastke č. 7)
  • 21/2019 Z.z. ustanovuje výšku ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady (vyšlo dňa: 18.1.2019 v čiastke č. 8)
  • 22/2019 Z.z. ustanovuje výšku povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu (vyšlo dňa: 18.1.2019 v čiastke č. 8)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
21.2.2019, Nitra
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!
26.2.2019 - 28.2.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Prihláška tu!
6.3.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
14.3.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
19.3.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
11.6.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
19.8.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: