Daňový kalendár
január 2020
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2020 - daň z pridanej hodnoty

 

 

 

Najnovšie

Zmeny vo verejnom obstarávaní od 1.12.2019ZámokGarancia

Videoseminár približuje najnovšie legislatívne zmeny v zákone o VO účinné od 1.12. 2019 resp. 1.1.2020. Predstavuje najnovšie novely zákona o VO vzťahujúce sa k zneniu podmienok účasti ohľadne osobného postavenia a využívaniu sociálnych ...
00:16:42 Mgr. Martina Galabová 20.12.2019
Prístupné pre: Manažment | Komplet

Zmeny právnych predpisov pre živnostníkov (SZČO) od 1.1.2020ZámokGarancia

Príspevok poukazuje na drobné úpravy v živnostenskom zákone v poslednej dobe, ktoré zásadným spôsobom nemenia samotný zákon, ide o upresnenia. Napr. novela 356/2019 Z. z. vymedzila novú činnosť, ktorá nie je živnosťou (vzdelávacia ...
00:10:28 JUDr. Ivan Syrový, PhD. 19.12.2019
Prístupné pre: Manažment | Komplet

Zmeny v právnych predpisoch pre bytové a nebytové priestory v roku 2020ZámokGarancia

Príspevok rieši tri posledné novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, dve menšie a jednu rozsiahlejšiu, prijatú novelou č. 283/2019 Z. z. Okrem spresnení v zákone poukazuje aj na niektoré zásadné zmeny, ...
00:19:49 JUDr. Ivan Syrový, PhD. 18.12.2019
Prístupné pre: Manažment | Komplet

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje od 1.12.2019ZámokGarancia

Videoseminár predstavuje zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov avykonávací predpis vyhlášku - MŽP SR č 347 2019 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ...
00:28:00 JUDr. Matúš Michalovič, PhD. 17.12.2019
Prístupné pre: Enviro | Komplet

Vyplňovanie daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2019 a zmeny tlačivaZámokGarancia

Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vtlačive daňového priznania kdani zpríjmov právnickej osoby za rok 2019. Vúvodnej časti sa oboznamuje so základnými údajmi spojenými spodaním daňového priznania. Vnasledujúcej druhej časti sú ...
00:29:49 Ing. Peter Horniaček 17.12.2019

Základná finančná kontrola v praxi pre rok 2020ZámokGarancia

Videoškolenie sa venuje téme základnej finančnej kontroly pre rok 2020 s ohľadom na novelu zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Lektor sa bližšie ...
00:42:16 PhDr. Jozef Sýkora, MBA 17.12.2019
Prístupné pre: Manažment | Komplet

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019ZámokGarancia

Jednou z foriem vysporiadania daňovej povinnosti daňovníka - fyzickej osoby je podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p (ZDP) ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 38 ZDP). Obsahom videa sú ...
00:34:15 Ing. Viera Mezeiová 16.12.2019

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2020ZámokGarancia

Obsahom videa je prehľad najdôležitejších zmien v Zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktoré boli schválené v NRSR dňa 27.11.2019. Novela zákona prináša úpravy a doplnenia základných pojmov, ruší POH obce, nové zákazy skládkovania odpadov bez ...
01:11:02 Ing. Peter Gallovič 13.12.2019
Prístupné pre: Enviro | Komplet
Najčítanejšie

Prestávka v práci v Zákonníku práceZámokArchív

V zmysle zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Môže sa zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancami na rozdelení danej prestávky na 10 minút po 2,5 hodinách práce a 20 ...
JUDr. Juraj Mezei 12.11.2018
Prístupné pre: Komplet

Minimálna mzda od 1. januára 2020Garancia

Vláda Slovenskej republiky nariadením vlády č. 324/2019 Z. z. ustanovila s účinnosťou od 1. januára 2020 sumu minimálnej mzdy na: - 580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, - 3,333 € za každú hodinu odpracovanú ...
Ing. Eva Gášpárová 6.11.2019
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Tabuľka platenia poistného od 1. januára 2020Garancia

Od 1. januára 2020 bude platiť nový minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Nový bude aj maximálny vymeriavací základ na sociálne ...
Ing. Ivana Glazelová 14.11.2019
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Koneční užívatelia výhod v obchodnom registri od novembra 2018ZámokArchív

Od 01.11.2018 bude účinné ustanovenie zákona č. 530/2003 Z. z. o Obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého budú súčasťou údajov zapisovaných do Obchodného registra aj ...
JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM. 15.10.2018
Prístupné pre: Komplet

Posudzovanie zhody výrobkov - strojových zariadeníGarancia

Definícia: Posudzovanie zhody je proces, ktorý vykonáva výrobca, aby preukázal, že boli splnené konkrétne požiadavky týkajúce sa výrobku - strojového zariadenia. Výrobok - strojové zariadenie podlieha posudzovaniu zhody vo fáze návrhu aj ...
Ing. Jozef Mikula, PhD. 16.10.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 6/2020 Z.z. novela zák. č. 440/2015 Z. z. a č. 455/1991 Zb. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 8/2020 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 16.1.2020 v čiastke č. 3)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
13.2.2020 - 6.3.2020, Bratislava
Lektor: Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych
Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia. Prihláška tu!
4.3.2020, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
10.3.2020, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!
12.3.2020, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
17.3.2020, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
8.6.2020, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
17.8.2020, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: