Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

8.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:26

Kapitoly videa

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci patrí k základným atribútom demokracie a prispieva k posilňovaniu úlohy právneho štátu. Všeobecne je inštitút zodpovednosti predmetom úpravy viacerých odvetví práva, či už práva správneho alebo trestného, ale aj občianskeho, pracovného, finančného a obchodného práva. Vyplýva to z predpokladu, že v každom právnom odvetví musí niesť právny subjekt následky za svoje protiprávne konanie, alebo nečinnosť, teda musí byť nositeľom právnej zodpovednosti. Pri výkone verejnej moci je príčinou vzniknutej škody nezákonné rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci spôsobenej štátom alebo územnou samosprávou. Zodpovednými subjektmi pri náhrade škody poškodenému sú pri výkone verejnej moci orgány verejnej moci a pri výkone samosprávy orgány územnej samosprávy s právom regresnej náhrady voči škodcovi.

Obsah:

 1. Právny rámec
 2. Vecná príslušnosť orgánov konajúcich v mene štátu vo veci náhrady škody
 3. Právne pojmy: orgán verejnej moci, výkon verejnej moci, nezákonnosť rozhodnutia a nesprávny úradný postup
 4. Rozsah zodpovednosti
 5. Predpoklady úspešného uplatnenia nároku na náhradu škody pri výkone verejnej moci od zodpovedného orgánu
 6. Predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody
 7. Žaloba o náhradu škody, procesný postup v súdnom konaní a vybraná judikatúra.
 8. Lehoty
 9. Spôsob a rozsah náhrady škody
 10. Regresná náhrada
 11. Ústredná evidencia

Lektor

JUDr. Tomáš Buzinger

JUDr. Tomáš Buzinger

Pôsobí na Právnom odbore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde sa dlhodobo špecializuje na právne zastupovanie v súdnych konaniach o náhradu škody zo zodpovednosti za výkon verejnej moci. Venuje sa zároveň publikačnej činnosti v odborných časopisoch Justičná revue a Právo a manažment v zdravotníctve.

 
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: