Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zmeny vybraných zákonov o odmeňovaní zamestnancov od roku 2020

23.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:20:40

Kapitoly videa

Cieľom videa je oboznámenie sa s jednotlivými  novelami právnych predpisov z oblasti pracovnoprávnych vzťahov účinných v období od 1.9.2019 do 1. januára 2020 so zameraním na rezort školstva. Taktiež poskytnutie informácie o nových právnych predpisoch z uvedenej oblasti, ktoré nadobudli účinnosť v uvedenom období.  Jedná sa o zákon o odmeňovaní, zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, katalóg pracovných činností, vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a vyhláška o profesijnom rozvoji a Zákonník práce,

Obsah : vymenovanie čísiel noviel dotknutého právneho predpisu, následné  oboznámenie sa s novelizačnými bodmi jednotlivých noviel dotknutého právneho predpisu a ich účinnosťou. Informácia  o nových právnych predpisoch.

Lektor

Ing. Jarmila Belešová

Ing. Jarmila Belešová

Absolventka VŠE, fakulty riadenia a postgraduálneho štúdia pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. Pôsobila 17 rokov na prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského ako personalista a vedúca personálneho útvaru. Taktiež 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore a z toho cca 15 rokov ako jeho riaditeľka.

Podieľala sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov. Je autorkou viacerých odborných článkov v uvedenej oblasti a odpovedí na otázky v právnych poradniach niekoľkých vydavateľstiev. Je dlhoročnou lektorou v oblasti pracovného práva a odmeňovania zamestnancov regionálneho školstva. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.

 
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: