dnes je 14.8.2020

Input:

Zmeny vo verejnom obstarávaní od 1.12.2019

20.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:16:42

Kapitoly videa

Videoseminár približuje najnovšie legislatívne zmeny v zákone o VO  účinné od 1.12. 2019 resp. 1.1.2020. Predstavuje najnovšie novely zákona o VO vzťahujúce sa k zneniu podmienok účasti ohľadne osobného postavenia a využívaniu sociálnych hľadísk vo verejnom obstarávaní. Takisto informuje o určení nových finančných limitov pre zadávanie nadlimitných zákaziek.                                

Obsah:

Novely ZVO účinné od 1.12. 2019 resp. 1.1.2020

Novelizované znenie podmienok účasti ohľadne osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona, účinné od 1.12.2019

Nové finančné limity pre zadávanie nadlimitných zákaziek, účinné od 1.12.2019

Povinnosť uplatňovania sociálnych hľadísk vo verejnom obstarávaní, , účinná od 1.12.2019

Mgr. Martina Galabová

Mgr. Martina Galabová

Špecialistka s dlhoročnou praxou vo verejnom obstarávaní, pôsobí na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako metodik odboru verejného obstarávania. Pracovala tiež na Ministerstve financií SR v centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotke a v súkromných spoločnostiach ako konzultantka pre verejné obstarávanie. Má bohaté skúsenosti s realizáciou postupov verejného obstarávania pre prijímateľov prostriedkov z fondov EÚ a taktiež s poradenstvom v oblasti vereného obstarávania pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a uchádzačov. Venuje sa publikačnej činnosti, lektorovaniu a poradenskému servisu. Je autorka publikácie „Centrálne verejné obstarávanie“ vydavateľstva VERLAG DASHŐFER.