dnes je 28.7.2021

Input:

Zmeny v Zákonníku práce od 1. januára 2020, ktoré sa týkajú príspevku na športovú činnosť dieťaťa a minimálnej mzdy

2.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:20:25

Kapitoly videa

Video je zamerané na legislatívne zmeny Zákonníku práce  od 1. januára 2020. Obsahuje základné informácie, o novelách Zákonníku práce a to konkrétne o novelách 307/2019 Z. z., a 319/2019 Z. z. Video je určené všetkým zamestnancom aj zamestnávateľom, ktorý chcú mať prehľad o aktuálnych zmenách v pracovnoprávnej sfére. 

Obsah:

 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • Zákon č. 319/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce § 152b ods. 1, 2
 • 152b ods. 3 ZP
 • 152b ods. 4, 5 ZP
 • Zákon č. 319/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce § 152b
 • Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa z. č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • Mzdové podmienky § 119 ZP
 • Nariadenie vlády č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu § 122a ods. 1 ZP, v nedeľu
  122b ods. 1 ZP
 • Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu § 123 ods. 1 ZP

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka je špecialistka na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave a absolvovala postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR manažérka a následne ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Niekoľko rokov bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.