Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zmeny v tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018

21.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:22

Kapitoly videa

Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané v tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018. V úvodnej časti sa oboznamuje so zdrojom týchto zmien, ktorými sú novely ZDP vykonané s účinnosťou od roku 2017 a 2018 a potreba niektorých spresnení. Nasleduje časť, v ktorej sú uvedené zmeny v I. časti tlačiva – Údaje o daňovníkovi v nadväznosti na zavedenie nových druhov oslobodení. Ďalej nasledujú zmeny v II. časti tlačiva – Výpočet ZD a dane. V ďalšej časti je oboznámenie so zmenami v pomocných tabuľkách k V. časti, a to vrátane zmien v interpretácii obsahovej náplne, ktoré sú uvedené v poučení k tlačivu. Nasleduje časť, ktorá oboznamuje so zmenami v Mieste na osobitné záznamy daňovníka, t. j. v VII. časti. Video tiež oboznamuje s novou prílohou na uplatnenie oslobodenia podľa § 13a, § 13b ZDP. V poslednej časti je uvedená problematika zápočtu daňovej licencie počnúc rokom 2018 v nadväznosti na jej zrušenie a ponechanie možnosti zápočtu.  

 Obsah:

  1. Novely ZDP, ktoré si vyžiadali zmeny v tlačive daňového priznania PO za rok 2018
  2. Zmeny v I. časti tlačiva
  3. Zmeny v II. časti tlačiva
  4. Zmeny v pomocných tabuľkách k V. časti tlačiva
  5. Zmeny v mieste pre osobitné záznamy daňovníka v VII. časti tlačiva
  6. Zásady zápočtu daňovej licencie počnúc rokom 2018

Lektor

Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

 
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: