Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zmeny v právnych predpisoch pre bytové a nebytové priestory v roku 2020

5.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:19:49

Kapitoly videa

Príspevok rieši tri posledné novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, dve menšie a jednu rozsiahlejšiu, prijatú novelou č. 283/2019 Z. z. Okrem spresnení v zákone poukazuje aj na niektoré zásadné zmeny, pričom ale najmä pri rozsiahlej novele je nutné sa s ňou podrobne oboznámiť pre všetkých, ktorý so zákonom pracujú. Príspevok sa týka spresnenia k téme záložného práva, zjednodušenia byrokratických konaní a povinnosti predkladať doklady, ktorými štát sám disponuje. Dôležitá zmena je v osobe zástupcu vlastníkov bytov, kde sa musí jednať už o osobu, ktorá vlastní v dome byt alebo nebytový priestor. Príspevok poukazuje aj na zmeny zákona vyvolané praxou – vecné bremeno na spoločných častiach bytového domu, užívanie spoločných častí výlučne niektorými vlastníkmi a iné.

Obsah:

  1. Novela č. 63/2019 Z. z.
  2. Zákon č. 177/2018 (zákon proti byrokracii), novelizoval aj zákon č. 182/1993 Z. z.
  3. Zákon č. 283/2019 Z. z.

Lektor

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva. V advokácii sa venuje aj iným oblastiam práva, ako sú občianske, obchodné, správne právo a ochrana ľudských práv.

Je autorom viacerých odborných článkov uverejnených v Bulletine slovenskej advokácie ako aj v Justičnej revue na rôzne témy z oblastí občianskeho, trestného, obchodného a správneho práva.

 
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: