dnes je 28.7.2021

Input:

Zasielanie údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov - online

11.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:15

Kapitoly videa

Primárnym cieľom zavedenia nového nástroja na boj proti daňovým podvodom je znižovanie daňových medzier, bez zásadného zvýšenia administratívneho zaťaženia podnikateľov.

Na základe poznatkov z doterajšej praxe, inšpirácii aj zo zahraničia a pri reflektovaní moderných trendov elektronizácie a digitalizácie sa navrhuje zaviesť nahlasovanie údajov z faktúr finančnej správe v reálnom čase.

S ohľadom na zaužívané postupy, ako aj v záujme nezvyšovať neprimeraným spôsobom administratívnu záťaž pre podnikateľov, sa predpokladá používanie vlastných účtovných programov, ale aj riešenia zadarmo, ktoré poskytne štát.               

Obsah:

1. Daňové medzery

2. Kontrolné mechanizmy

3. Súčasný stav daňovej kontroly - DPH

4. Inšpirácie zo zahraničia

5. Zasielanie údajov z faktúr – hlavné prvky

6. Proces zasielania údajov z FA prostredníctvom účtovných SW

7. Proces zasielania údajov z FA vyhotovených prostredníctvom online aplikácie

8. Model RTI – Samo - autorizácia faktúr

JUDr. Toško Beran

JUDr. Toško Beran

Zamestnanec Ministerstva financií Slovenskej republiky. Magisterské štúdium na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a rigorózne konanie na Trnavskej univerzite v Trnave. Dlhoročné skúsenosti s prípravou legislatívy v oblasti  správy daní a metodickým usmerňovaním jej aplikačnej praxe.