dnes je 22.5.2022

Input:

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried v roku 2021

2.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:58

Kapitoly videa

Aktuálna situácia v legislatívnom dianí v súvislosti so zaraďovaním pedagogických zamestnancov do platových tried. Lektrka poukazuje na právne predpisy, kvalifikačné predpoklady a kariérové stupne pedagogických zamestnancov a odpovedá na otázky týkajúce sa spôsobu zaraďovania pedagogických a vedúcich pedagogických zamestnancov do platových tried podľa dosiahnutého kariérového stupňa podľa osobitného predpisu v nadväznosti na získaný stupeň vzdelania

Ing. Jarmila Belešová

Ing. Jarmila Belešová

Absolventka VŠE, fakulty riadenia a postgraduálneho štúdia pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. Pôsobila 17 rokov na prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského ako personalista a vedúca personálneho útvaru. Taktiež 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore a z toho cca 15 rokov ako jeho riaditeľka.

Podieľala sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov. Je autorkou viacerých odborných článkov v uvedenej oblasti a odpovedí na otázky v právnych poradniach niekoľkých vydavateľstiev. Je dlhoročnou lektorou v oblasti pracovného práva a odmeňovania zamestnancov regionálneho školstva. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.