dnes je 15.7.2020

Input:

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje od 1.12.2019

17.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:00

Kapitoly videa

Videoseminár predstavuje zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávací predpis vyhlášku - MŽP SR č 347 2019 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Tento zákon zavádza zálohový systém jednorazových obalov na nápoje, ktorého cieľom dosahovať ciele stanovené na celoeurópskej úrovni a zároveň zvyšovať kvalitu životného prostredia. Video približuje základné pojmy, objasňuje povinnosti výrobcov a distribútorov obalov.

Obsah:

  1. dôvody prijatia zákona,
  2. vymedzenie základných pojmov,
  3. predmet zákona,
  4. povinnosti výrobcu obalov,
  5. povinnosti distribútora obalov,
  6. vymedzenie správcu zálohového systému,
  7. organizácia štátnej správy pre oblasť zálohovania