dnes je 20.9.2020

Input:

Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní od 1.1.2020

6.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:03

Kapitoly videa

Schválenie Zákona o ukončení niektorých exekučných konaní  vyvolalo veľkú diskusiu. Videoseminár sa zaoberá obsahom zákona, najmä z hľadiska vymedzenia podmienok, ktoré musia byť splnené, aby bola exekúcia zastavená. Rovnako tak vymedzuje, koho sa bude zastavenie týkať a kto uhradí  paušálne trovy exekúcie.

Obsah:               

 • Staré exekúcie
 • Obsah návrhu zákona
 • Podmienky zastavenia starej exekúcie
 • Rozhodná doba
 • Predĺženie rozhodnej doby
 • Predĺženie rozhodnej doby I.
 • Exekúcie, ktoré sa nezastavia
 • Upovedomenie o zastavení starej exekúcie
 • Paušálne trovy exekúcie
 • Námietky proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie
 • Spôsoby ukončenia starej exekúcie
 • Opätovný návrh
 • Navrhovaná účinnosť

JUDr. Martina Kostková

JUDr. Martina Kostková

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva.