dnes je 15.7.2020

Input:

Základná finančná kontrola v praxi pre rok 2020

17.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:42:16

Kapitoly videa

Videoškolenie sa venuje téme základnej finančnej kontroly pre rok 2020 s ohľadom na novelu zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Lektor sa bližšie venuje formálnym náležitostiam finančnej kontroly z vlastnej kontrolnej a publikačnej praxe. Rozoberané budú časté finančné operácie a ich správne a úplné overenie s ohľadom na aktuálny právny stav.        

Obsah:

  1. Náležitosti základnej finančnej kontroly
  2. Finančné operácie z pohľadu kontrolóra
  3. Zastúpenie zamestnancov a interné smernice
  4. Praktické zhrnutie 

Dr. Jozef Sýkora MBA

Dr. Jozef Sýkora MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Viedol v minulosti tému finančnej kontroly na Úrade Vlády a na Úrade podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu.  Lektor je  aktuálne  prednášajúcim  vzdelávania kontrolórov  v odbore finančné právo na Ekonomickej univerzite v Bratislave.