dnes je 20.9.2020

Input:

Základná finančná kontrola pre účtovníkov a rozpočtárov v roku 2020

20.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:33

Kapitoly videa

Videoškolenie sa venuje výkonu finančnej kontroly v roku 2020 z pohľadu kontrolóra. Bližšie obsahuje praktický pohľad pre účtovníkov, ekonómov, či rozpočtárov. Účastník sa dozvie ako správne overiť časté finančné operácie a či sa overuje aj preúčtovanie alebo účtovná predkontácia. Rovnako sa budeme venovať odporúčaniam do praxe pre ekonomických pracovníkov aj pre oblasť inventarizácie.

Obsah:

  1. Finančná kontrola v roku 2020 z pohľadu účtovníctva
  2. Časté otázky zamestnancov
  3. Odporúčania lektora z praxe
  4. Zhrnutie

Dr. Jozef Sýkora MBA

Dr. Jozef Sýkora MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Viedol v minulosti tému finančnej kontroly na Úrade Vlády a na Úrade podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu.  Lektor je  aktuálne  prednášajúcim  vzdelávania kontrolórov  v odbore finančné právo na Ekonomickej univerzite v Bratislave.