Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovná závierka za rok 2018

15.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:09:50

Kapitoly videa

Videoseminár je zameraný na zostavenie účtovnej závierky za rok 2018. Čo znamená účtovná závierka  a čo rozumieme pod pojmom účtovná uzávierka. Postupnosť krokov pred zostavením účtovnej závierky. Aké účtovné prípady je potrebné doúčtovať do bežného roka (ako sú napríklad mzdy za december, nevyfakturované dodávky, rezervy). Bližšie sa pozrieme na proces inventarizácie (inventarizačný zápis, inventarizačný súpis), ako často inventarizujeme majetok, (dokladová a fyzická inventúra).

Obsah:

 1. Povinnosť účtovania o virtuálnej mene
 2. Súčasti účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)
 3. Zatriedenie sa do veľkostnej skupiny
 4. Vedenie účtovníctva
 5. Účtovná závierka aúčtovná uzávierka
 6. Kroky pred zostavením účtovnej závierky
 7. Doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka
 8. Inventarizácia
 9. Rezervy
 10. Opravné položky
 11. Nevyfakturované dodávky
 12. Prepočet majetku a záväzkov vyjadrených v cudzej mene
 13. Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov
 14. Register účtovných závierok
 15. Uchovávanie účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve

Lektor

Ing. Ivana Glazelová

Ing. Ivana Glazelová

Členka Slovenskej komory daňových poradcov - daňový poradca č. osv. 1039/2014. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Bankovníctvo. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora a tiež v oblasti daní a účtovníctva, publikovanie odborných článkov.

Súbory na stiahnutie

VDU_Uctovna zavierka 2018_Prezentacia.pdf 0.46 MB
 
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: