Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovná závierka za rok 2016 (platné aj pre rok 2017)

27.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:46

Kapitoly videa

Videoseminár  účtovná závierka za rok 2016 vás prevedie účtovnou závierkou najmä v podvojnom účtovníctve. Dozviete sa o kritériách pre zatriedenie účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny (mikro, malá, veľká), podľa toho postupujeme aj pri zostavovaní výkazov, spôsobe vedenia účtovníctva, čo je to účtovný doklad a aké náležitosti by mal spĺňať, čo znamená účtovná závierka  a čo rozumieme pod pojmom účtovná uzávierka, aká je  postupnosť krokov pred zostavením účtovnej závierky, ktoré účtovné prípady je potrebné doúčtovať do bežného roka (ako sú napríklad mzdy za december, nevyfakturované dodávky, rezervy,...).Budeme sa zaoberať účtami, ktoré  nemôžu mať  zostatok  ku 31.12., bližšie sa pozrieme na proces inventarizácie (inventarizačný zápis, inventarizačný súpis), ako často inventarizujeme majetok, na spôsob účtovania inventarizačných rozdielov a inventarizačný rozdiel pri dlhodobom majetku, ako aj na účtovanie rezerv (spôsob účtovania), opravných položiek (opravná položka ku pohľadávke a odpis pohľadávky), nevyfakturovaných dodávok, prepočet majetku a záväzkov ku 31.12.,  účtovanie časového rozlíšenia a výsledok hospodárenia. Dozviete sa aj o účtovaní o odloženej dani (kto má povinnosť účtovať o odloženej dani).

Lektor

Ing. Ivana Glazelová

Ing. Ivana Glazelová

Členka Slovenskej komory daňových poradcov - daňový poradca č. osv. 1039/2014. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Bankovníctvo. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora a tiež v oblasti daní a účtovníctva, publikovanie odborných článkov.

 
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: