Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Strategické plánovanie, riadenie a regulovanie pracovnej mobility cudzincov na trh práce SR

20.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:02

Kapitoly videa

Videoseminár „Strategické plánovanie, riadenie a regulovanie pracovnej mobility cudzincov na trh práce SR“ sa týka plánovaných zmien pracovno-právnej legislatívy a legislatívy týkajúcej sa pobytu cudzincov – štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku. Zmeny sa majú týkať opatrení na riešenie aktuálneho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom trhu práce. Budú začlenené do zákonov v oblasti: služieb zamestnanosti, inšpekcie práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, sociálneho poistenia, cezhraničnej spolupráce pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb (všetko v kompetencii MPSVR SR); a pobytu cudzincov (v kompetencii MV SR). Najdôležitejšie legislatívne zmeny krátkodobého charakteru budú prebiehať v rokoch 2019-2020, avšak dlhodobé zmeny sa predpokladajú až do r. 2030.

Obsah: 

Videoseminár sa zaoberá plánovanými legislatívnymi zmenami, zohľadňujúcimi nutnosť riešiť potreby zamestnávateľov, pokiaľ ide o dostatok kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín. Ide najmä o zmeny v krátkom časovom horizonte v r. 2019 ako sú napr.: zavedenie povinnosti nahlásenia voľného pracovného miesta na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; úprava podmienok pri predkladaní dokladov o dosiahnutom vzdelaní; umožnenie ADZ dočasne prideľovať štátnych príslušníkov tretích krajín na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily; zjednotenie dĺžky preverovaného obdobia neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania na účely udelenia rôznych druhov povolení na zamestnanie; odstránenie duplicít pri informačných povinnostiach zamestnávateľa pri zamestnávaní cudzincov; skrátenie lehôt pri vybraných administratívnych úkonoch, a ďalšie zmeny.

Lektor

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.

 
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: