Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019

20.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:20

Kapitoly videa

Bližšie sa budeme venovať správnemu zostaveniu Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v zmysle osobitného predpisu. Správa o kontrolnej činnosti predstavujú základnú povinnosť hlavného kontrolóra obce a je časovo vymedzená. Lektor odpovedá na časté otázky z praxe hlavných kontrolórov a prezentuje i frekventované kontrolné zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR v predmetnej oblasti. Správa o kontrolnej činnosti nemá charakter výročnej správy a ide spravidla o prehľad uskutočnených kontrol v minulom roku.      

Obsah:   

  1. Právne zakotvenie 
  2. 2.Čo musí Správa  o kontrolnej činnosti obsahovať?
  3. Časté otázky hlavných kontrolórov
  4. Časté kontrolné zistenia
  5. Vzor bilancie kontrol

Lektor

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Viedol v minulosti tému finančnej kontroly na Úrade Vlády a na Úrade podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu.  Lektor je  aktuálne  prednášajúcim  vzdelávania kontrolórov  v odbore finančné právo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

 
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: