dnes je 6.8.2020

Input:

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2018

7.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:23

Kapitoly videa

Videozáznam priblíži komplexne problematiku spracovania ročných zúčtovaní dane zo závislej činnosti za rok 2017. Pripomenieme si všetky základné termíny a lehoty súvisiace s vykonaním ročného zúčtovania dane. Preberieme si jednotlivé nezdaniteľné časti základu dane , ktoré vstupujú do výpočtu ročného zúčtovania dane . Objasníme si výpočet ročného zúčtovania dane v číslach. Záverom si vysvetlíme ako vysporiadame nedoplatky alebo preplatky vzniknuté z ročného zúčtovania dane.

Obsah:

  • RZD – lehoty
  • Potvrdenie o príjme
  • Žiadosť o RZD
  • RZD – nezdaniteľné časti dane
  • RZD – Sadzba dane
  • RZD - Zamestnanecká prémia
  • RZD – vysporiadanie výsledku 

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.